VEGATOUR

+420 242 447 242
Menu

Registrace

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá Vega Tour spol. s r. o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.


Vega Tour s.r.o.
Obchodní areál Vídeňská
Vídeňská 142, Praha 4, 148 00
Česká republika